top of page
viltspar_skog.jpg

Viltspår

Viltspår är en fantastisk aktivitet där hunden får använda sin nos och sin hjärna. Alla hundar, gammal som ung kan spåra och dessutom brukar man få en rejält trött hund efteråt!
Bordern, som den jakthund den är, brukar ha en duktig nos och tycker viltspår är jätteroligt. Du kan både ha viltspår som en härlig aktivitet för din hund men även starta på prov med din hund.

Inbjudan viltpårprov Askersund 21 - 24 april 2023

>>Regler för viltspårprov

Ansvarig viltspår:

Vakant

bts_aretsviltspår.jpg
Årets Viltspårborder 2019
SE VCH
Blue Badger's No Netflix

e. Sub Terram Hat Trick

u. Blue Badger's Martini

Uppf & äg Roger O Nilsson

bottom of page