Valphänvisning

Här kan du anmäla dina parningar eller födda valpar till valpförmedlingen. 

 

​BTS regler för valphänvisning

Borderterriersällskapet skall främja seriös avel för rasens bästa. Hänvisning sker därför endast till valpkullar med meriterade föräldradjur.

Följande krävs för att hänvisning skall ske:

 • Uppfödaren skall vara medlem av Borderterriersällskapet.

 • Uppfödaren skall ha följt SKK:s grundregler för hunduppfödning och överlåtelse  av hund.

 • Föräldradjuren skall ha minst very good/1:a pris i officiell klass som utställningsmerit

 • Alternativt minst good/2:a pris i officiell klass som utställningsmerit samt grytprov 1:a kvalité/godkänt grytanlagsprov

 • Inavelsgraden på valpkullen får ej överstiga 6,25%

 

Uppfödaren ska följa lagar, regler och bestämmelser gällande avel och skötsel av djur, dvs Djurskyddslagen, Jordbruksverkets föreskrifter samt Svenska Kennelklubbens grundregler och avelpolicy.

OBS! Ang. SLEM (Spongiform LeucoEncephaloMyelopathy) Enligt regelverket får en DNA-testad carrier bara paras med en DNA-testad clear eller hund hereditärt fri från SLEM!

Genom att skicka in uppgifterna godkänner du att vi publicerar uppgifterna på hemsidan och i Borderterrierbladet.

Valphänvisning

Valphänvisare Åsa Sundström

tel. 070-250 55 00

valpar@borderterriersallskapet.com 

Meddela parningar och valpningar via formulären. Parningar publiceras på sidan Parningar

Valpkullar publiceras på sidan Valplistan

Sidorna uppdateras kontinuerligt.

Valpkullar publiceras även i Borderterrierbladet.

Valphänvisning sker tills kullen är 8 veckor gammal, därefter krävs att man meddelar varannan vecka om man vill ha fortsatt hänvisning.

Meddela när valparna är sålda!

Parningsanmälan
 • Kennelnamn, uppfödarens namn och ort, tel.nummer, e-postadress

 • Parningsdatum

 • Hanens namn, meriter och ev. titlar

 • Tikens namn, meriter och ev. titlar

 • NYTT! Ange om känd SLEM-status finns. Om din hund testats senaste året eller inte finns med på den internationella listan så kommer avelskommittén begära in verifikation på testresultatet.

Valpkullsanmälan
 • Kennelnamn, uppfödarens namn och ort, tel.nummer, e-postadress

 • kullens födelsedatum

 • Hanens namn, meriter och ev. titlar samt farföräldrarnas namn

 • Tikens namn, meriter och ev. titlar samt morföräldrarnas namn

 • NYTT! Ange om känd SLEM-status finns. Om din hund testats senaste året eller inte finns med på den internationella listan så kommer avelskommittén begära in verifikation på testresultatet.

 • antal valpar av resp. kön

 • ev. antal tingade av varje kön

© 2020 Borderterriersällskapet

Borderterriersällskapet är ansluten till Svenska Kennelklubben.

Senast uppdaterat:

2020-07-06 Parningar

2020-06-30 Valplistan

2020-06-24 Vuxen hund önskas

2020-03-25 Avel

2020-03-25 Valphänvisning

Vi finns på Facebook!

Borderterriersällskapet