Borderterriersällskapet

Borderterriersällskapet heter den officiella rasklubben för borderterrier i Sverige. 


Klubben bildades 1962 och har idag cirka 1800 medlemmar. Klubben anordnar träffar med olika aktiviteter över hela landet tillsammans med regionala kontaktpersoner. 


Varje år arrangeras Årets Border, vår stora inofficiella klubbutställning då engelska borderspecialister bjuds in som domare. Utställningen brukar samla över 200 borderterrier. Klubben arrangerar även klubbmästerskap i lydnad och agility. 


Som medlem får du Borderterrierbladet, vår tidning med 4 nummer om året. Här finns mer information:

>> Information om rasen och valphänvisning

>> Bli medlem

 

Stadgar och värdegrund

Borderterriersällskapets stadgar och värdegrund finns att ladda ner och läsa här:

>> Stadgar

>> Värdegrund

 

Styrelsens möten

Styrelsen har fysiska, protokollförda möten i januari, februari (inkl. årsmöte) och maj, däremellan mycket arbete via mail och telefon. 


Mötet i januari är i stort sett ett "budgetmöte" och mötet i maj handlar mycket om Årets Border men även om kommande Borderterrierkonferenser. 


Vartannat år håller BTS en helgkonferens med syfte att informera om sådant som är aktuellt inom rasen. BTS subventionerar kurskostnad och maten under helgen. Deltagarna betalar endast resa och hotellrum. Alla intresserade är välkomna! Men antalet deltagare är begränsat till 50 st. 

 
STYRELSEN OCH ÖVRIGA FÖRTROENDEVALDA 2019
KONTAKTUPPGIFTER

Ordförande
Anna-Karin Bergh (redaktör, avelskommitté)
Marsjövägen 37, 647 92 Mariefred
tel: 0159-31010, 070-586 40 94
ordf@borderterriersallskapet.com
redaktion@borderterriersallskapet.com

Vice ordförande
Åsa Sandberg  (smk avelskommittén)
Södra Billstagatan 11, 722 40 Västerås
tel: 021-331701, 070-5508780
asa.sandberg@telia.com 

Sekreterare
Camilla Venerot

Härnegatan 24 

590 74 Ljungsbro

tel:0733-742945

silvermolnet@outlook.com

 Kassör
Pernilla Hedström 
Mangelgatan 1, Västerås
tel: 070-563 40 42 
info@borderfun.se

Ledamot 

Åsa Sundström (valphänvisare, webmaster)

Björkvägen 20, 665 31 Kil

tel: 070-250 55 00 

 valpar@borderterriersallskapet.com

Johan Sandrieser (GDPR-ansvarig)
Platinavägen 32, 862 40 Njurunda
tel: 070-621 88 35
johan.sandrieser@gmail.com

Ewa Vrang  (medlemsrekr.)

Tråggränd 18, 906 26 Umeå

tel: 070-6037648 

ewa.vrang@gmail.com

Suppleant
Maria Erlandsson (1:e suppleant)
Ramsåsa 4421, 273 97 Tomelilla 
tel: 070-641 66 57 
maria@groundworkers.se

Tommy Jönsson (2:e suppleant)
Hällsta 20, 734 91 Hallstahammar 
tel: 070-675 04 67 
tommyj.hellsta@telia.com

Maria Glamsare (3:e suppleant)

Stora Glashyttan 3, 611 95 Nyköping

tel: 073-9136632 

mariaglamsare@hotmail.com

Revisor
Håkan Spak
Ekarp 518, 274 92 Skurup 
tel: 0411-460 74

Ann-Sofie Hirschman
Söderhult Rönnbacka 1
590 78 Vreta Kloster 

Revisorssuppleant
Sören Sellén
Pinnmogatan 30

734 36 Hallstahammar
tel: 021-55250, 070-3454069
sorensellen@telia.com 

Thorbjörn Larsson
Växthusgatan 4, 733 33 Sala
tel: 0224-166 40
atterboms@telia.com 

Jaktkommitté

Maria Erlandsson (smk)

tel: 070-641 66 57

Johan Sandrieser 
tel: 070-621 88 35

Tommy Jönsson

tel: 070-675 04 67 

Dahn Ahlström

Avelskommitté

Åsa Sandberg, sammankallande
tel: 021-33 17 01, 070-5508780
Anna-Karin Bergh tel: 070-586 40 94
Ulla Axén tel: 0709-35 54 80

Anja Svensson tel: 070-511 72 08 

Valberedning
Marie Frisk, sammankallande
Kokarvägen 6, 893 40 Köpmanholmen
tel: 070-606 22 79 
ma.frisk@hotmail.com

Ulla Axén tel: 070-5508780
Bälinge, Uppsala 

ullabts@gmail.com 

Anja Svensson tel: 070-511 72 08 

Jönåker

s.anja@outlook.com
 

Aktuellt

Please reload

© 2019 Borderterriersällskapet

Borderterriersällskapet är ansluten till Svenska Kennelklubben.

Senast uppdaterat:

2020-02-17  Parningar
2020-02-17  Valplistan

2020-01-22  Omplaceringar
2019-11-03  Avel

2019-10-22  Uppfödare

2019-10-22  Butiken

Vi finns på Facebook!

Svenska Borderterriersällskapet