Styrelsen och övriga förtroendevalda 2022


Ordförande GDPR-ansvarig
Marie Carlsson
Nyköping
070 525 83 31

epost

Vice ordförande, SMK avelskommitté
Åsa Sandberg
Västerås
021 33 17 01, 070 550 87 80

epost

Sekreterare, ledamot
Camilla Venerot
Ljungsbro

0733 74 29 45

epost

Kassör, ledamot
Pernilla Hedström
Västerås
070 563 40 42 

epost

Valphänvisare, SMK redaktionskommitté, ledamot

Åsa Sundström
Kil

070 250 55 00 

epost valpar
epost redaktion

SMK jaktkommitté, ledamot

Maria Erlandsson
Tomelilla
070 641 66 57 
epost

Redaktionskommitté, resultat o prisansvarig, ledamot
Maria Glamsare
Nyköping
073 913 66 32
epost

Webmaster, jaktkommitté, suppleant

Johan Hamilton

Vrena
070 868 45 68

epost

Hemsidan, ändringar av valplistan, suppleant 
Nicole Henderson
Eskilstuna
070 769 76 29
epost
 

Revisorer
Tintin Öhman

Ann-Sofie Hirschman

Revisorssuppleanter
Sören Sellén​

Thorbjörn Larsson

Jaktkommitté

Maria Erlandsson epost

Johan Hamilton

Håkan Rilöv


Avelskommitté

Åsa Sandberg epost

Anja Svensson
Helena Palm

Valberedning

​Anja Svensson epost
Susanne Rehlin 

Ewa Vrang

Stadgar och värdegrund

Borderterriersällskapets stadgar och värdegrund finns att ladda ner och läsa här:

>> Stadgar

>> Värdegrund

The Percy Hunt” 1912 Borderterrierna heter Weddels Rap och Nailer, och de finns bakom många av dagens borderterrier