Styrelsen och övriga förtroendevalda 2020


Ordförande
Ulla Axén 
Sundbro 139
743 82 Bälinge
tel: 070-935 54 80 
ordf@borderterriersallskapet.com

ullabts@gmail.com

Vice ordförande
Åsa Sandberg  (smk avelskommitté)
Södra Billstagatan 11, 722 40 Västerås
tel: 021-331701, 070-5508780

viceordf@borderterriersallskapet.com
asa.sandberg@telia.com 

Sekreterare
Camilla Venerot (smk kontaktpersoner)

Härnegatan 24 

590 74 Ljungsbro

tel: 0733-742945

sekreterare@borderterriersallskapet.com

silvermolnet@outlook.com

Kassör
Pernilla Hedström 
Mangelgatan 1, Västerås
tel: 070-563 40 42 

kassa@borderterriersallskapet.com​
info@borderfun.se

Ordinarie ledamöter

Åsa Sundström (valphänvisare, smk redaktionskommitté)

Björkvägen 20, 665 31 Kil

tel: 070-250 55 00 

valpar@borderterriersallskapet.com

Ewa Vrang  (medlemsrekryterare)

Tråggränd 18, 906 26 Umeå

tel: 070-6037648 

ewa.vrang@gmail.com

Maria Erlandsson (smk. jaktkommitté)
Ramsåsa 4421, 273 97 Tomelilla 
tel: 070-641 66 57 
maria@groundworkers.se

Suppleanter

Johan Sandrieser (1:e suppleant, GDPR-ansvarig)
Västanå 136, 862 95 Njurunda
tel: 070-621 88 35
johan.sandrieser@gmail.com

Maria Glamsare (2:e suppleant)

Stora Glashyttan 3, 611 95 Nyköping

tel: 073-9136632 

mariaglamsare@hotmail.com

Erica Sköldefjord (3:e suppleant)

Stenhagsvägen 218

146 52 Tullinge

tel: 073-503 63 57 

ericaskold@hotmail.com

Revisorer
Håkan Spak
Ekarp 518, 274 92 Skurup 
tel: 0411-460 74

Ann-Sofie Hirschman

Söderhult Rönnbacka 1
590 78 Vreta Kloster 

Revisorssuppleanter
Sören Sellén
Pinnmogatan 30

734 36 Hallstahammar
tel: 021-55250, 070-3454069
sorensellen@telia.com 

Thorbjörn Larsson
Växthusgatan 4, 733 33 Sala
tel: 0224-166 40
atterboms@telia.com 

Jaktkommitté

Maria Erlandsson, smk tel: 070-641 66 57

Johan Sandrieser  tel: 070-621 88 35

Erica Sköldefjord  tel: 073-503 63 57 

Avelskommitté

Åsa Sandberg, sammankallande, tel: 021-33 17 01, 070-550 87 80 asa.sandberg@telia.com

Anja Svensson tel: 070-511 72 08 s.anja@outlook.com
Helena Palm tel: 018-37 20 90 leni.helenapalm@gmail.com

Valberedning

Anja Svensson 
tel: 070-511 72 08 

Jönåker

s.anja@outlook.com

Susanne Rehlin 

Fittja Hälke 5 

749 62 Örsundsbro 

070-658 85 06

musicalskennel@gmail.com

Stadgar och värdegrund

Borderterriersällskapets stadgar och värdegrund finns att ladda ner och läsa här:

>> Stadgar

>> Värdegrund

The Percy Hunt” 1912 Borderterrierna heter Weddels Rap och Nailer, och de finns bakom många av dagens borderterrier