top of page

Styrelsen och övriga förtroendevalda 2023


Ordförande GDPR-ansvarig
Marie Carlsson
Nyköping
070 525 83 31

epost

Vice ordförande, jaktkommitté
Ulla Larsson

epost

Sekreterare, ledamot
Camilla Venerot
Ljungsbro

0733 74 29 45

epost

Kassör, ledamot
Pernilla Hedström
Västerås
070 563 40 42 

epost

Redaktionskommitté, utställningskommitté, ledamot

Åsa Sundström
Kil

070 250 55 00 

epost valpar
epost redaktion

Redaktionskommitté, resultat o prisansvarig, ledamot
Maria Glamsare
Nyköping
073 913 66 32
epost

Avelskommitté, ledamot

Karin Wänfelt
073 9641344

e-post

Webmaster, jaktkommitté, suppleant

Johan Hamilton

Vrena
070 868 45 68

epost

Valphänvisning, hemsidan valplistan, suppleant 
Nicole Henderson
Eskilstuna
070 769 76 29
epost

Medlemsvärvning, suppleant 
Pia Brundin


Revisorer
Tintin Öhman

Marie Holmgren,

Revisorssuppleanter
Sören Sellén​

Thorbjörn Larsson

Stadgar och värdegrund

Borderterriersällskapets stadgar och värdegrund finns att ladda ner och läsa här:

>> Stadgar

>> Värdegrund

The Percy Hunt” 1912 Borderterrierna heter Weddels Rap och Nailer, och de finns bakom många av dagens borderterrier
bottom of page