top of page

Ansvariga nosework

Susanne Eriksson
070 422 59 43

epost

Kristina Rönnkvist Karlsson

epost

Nosework

Årets Noseworkborder

Poängberäkning för Årets Nose Workborder
De 3 bästa resultaten under året räknas. För att ett resultat ska räknas får du inte ha mer än 3 fel totalt på tävlingen. Endast officiella tävlingar får tillgodoräknas, samt BTS KM. TEM och TSM är likvärdiga i beräkningen.
Resultatet räknas ut med hjälp av koefficienter i de olika klasserna.
Om två eller fler hundar hamnar på samma slutpoäng så räknas den hund med minst antal starter som segrare. Om det ändå inte går att skilja hundarna åt så segrar den hunden som har minst totalt antal fel.

Kan hundarna fortfarande inte skiljas åt så placeras de på delad
plats.
Koefficient multipliceras med total poäng i rapporterad tävlingen med max 3 fel enligt
NW 1 Koff 0,5
NW 2 Koff 1, 5
NW 3 Koff 3
För att delta skickar du ditt resultat till resultat@borderterriersallskapet.com
Ange hundens registreringsnummer, namn + ev. titlar, mor och far samt ägare.
Ange tävlingsdatum, plats, klass samt poäng (de 3 bästa under året, med max 3 fel).
Resultaten ska vara registrerade i SKK hunddata.
Resultaten kan skickas under hela året, dock senast 31 december. Skicka varje resultat endast 1 gång.
Hundens ägare/förare ska vara medlem i Borderterriersällskapet.
Du behöver inte räkna ut poängen, det gör resultatansvarig.

bottom of page