top of page

Avel

Borderterriersällskapet har bland annat som mål att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar.

 

Dokument 

I det här .pdf dokumentet kan du läsa om ”Shaking Puppy Syndrome”, numera kallat SLEM och om SLEM-testning.

I det här .pdf dokumentet kan du läsa om Känd SLEM-status (KSS) och rutin för publicering i Borderterrierbladet.
 

Övriga dokument och länkar
Att föda upp hundar i Svenska Kennelklubben
BTS avelsutvärdering 2022

Fastställd RAS 220909 

BTS Hälsoenkät 2020

200-Analys BPH Borderterrier

Rasstandard

Rasstandard med kommentar

BTS Värdegrund

Avelsrekommendationer

Arbetsordning Avelskommitté

 

Svensk historik

De första borderterrierna importerades till Sverige på 1930-talet, men av de blodslinjerna finns ingenting kvar. Först på 1960-talet kom hundar som haft betydelse för aveln fram tills nu, och redan bland de tidigare hundarna fanns i huvudsak två typer – den ena mer högrest och elegant än den andra.

 

På 1970-talet importerades CH Llanishen Ivanhoe som fått ytterst stort genomslag i rasen och därför räknas som en av våra ”founders”. Eftersom han nedärvde goda jaktegenskaper såväl som god exteriör så blev han en populär avelshund hos de flesta uppfödarna, oavsett inriktning på aveln, med konsekvensen att den inbördes släktskapen i populationen blev hög. 


Även avsiktlig inavel i syfte att renodla egenskaper har förekommit, främst på 1980-talet och tidigare, men även senare.

 

Flera andra hundar, framför allt importer, har fått stort genomslag i rasen och deras gener är idag spridda över i stort sett hela populationen. Exempel på sådana hundar är Int GB CH Mansergh Rhosmerholme Amethyst (1960-tal), INT CH Daletyne Danny Boy (1970-tal), CH Dandyhow Grenadier (1980-tal), INT CH Double Scotch (1990-tal), CH Beenaben Bow Tie (2000-tal).

 

Det har hela tiden funnits olika intresseinriktningar (t ex jakt). Aveln har dock skett och sker tvärs över populationen. Intresset för att grytmeritera avelsdjur och andra borderterrier har väsentligt ökat sedan 1990-talet.

Borderterrierns popularitet som stötande/kortdrivande hund (eller t ex agilityhund) har inte betytt nämnvärt för avelsurvalet, vilket inte heller anses önskvärt med hänvisning till rasstandarden, som säger att borderterriern är i allt väsentligt en grythund.

Leatty Linkup och Leatty Golden Randy, importerade på 1950-talet och ”urhundar” i den svenska populationen. Många av dagens borderterrier härstammar från dessa. De kan sägas vara representanter för två olika typer.

Leatty Linkup och Leatty Golden Randy, importerade på 1950-talet och ”urhundar” i den svenska populationen. Många av dagens borderterrier härstammar från dessa. De kan sägas vara representanter för två olika typer.

The Percy Hunt 1912 Borderterrierna heter Weddels Rap och Nailer, och de finns bakom många av dagens borderterrier

"The Percy Hunt 1912"

Borderterrierna heter Weddels Rap och Nailer, och de finns bakom många av dagens borderterrier.

 
Rashistorik

Borderterriern härstammar från de gamla jaktterrier som fanns i gränstrakterna mellan England och Skottland (The Border District).

 

Den användes som skadedjurs-bekämpare, främst på räv, och skulle orka följa jaktlaget under en dag och ändå ha krafter kvar att gå ner i grytet, om räven tog sin tillflykt dit. Därför behövdes en högbent, snabb och uthållig hund, tillräckligt smidig för att ta sig igenom trånga passager.

 

Den måste också vara intelligent och självständig, samt kunna samsas med andra hundar i flocken.


Rasens vänner dröjde länge med att få borderterriern godkänd av brittiska kennelklubben, men var rädda att hunden skulle hamna i fel händer, bli en utställningshund och förlora ursprungliga egenskaper.

 

När rasstandarden slutligen skrevs och godkändes på 20-talet kom den sålunda att helt bygga på hundens funktion som snabb och uthållig grythund, vilket den fortfarande gör.

ottercap_gryt.jpg
bottom of page