top of page

Utställning

På utställning bedömer man hur väl hundens exteriör överensstämmer med rasstandarden. En utställning kan vara officiell (där resultaten registreras hos SKK) eller inofficiell, dvs resultaten registreras inte utan man tävlar om "äran".

Borderterriersällskapet arrangerar flera inofficiella utställningar varje år, varav den största är Årets Border där vi bjuder in engelska rasspecialister att döma.

De inofficiella utställningar som arrangeras av BTS är utmärkta tillfällen att testa på, träna utställning och umgås med rasfränder. Ingen är proffs när man börjar med något nytt och på BTS-specialer brukar vi inleda med att visa hur det går till i ringen, domaren har lite mer tid på sig för varje hund och tanken är att utställning ska vara en rolig erfarenhet för både dig och din hund. 

Den viktigaste funktionen på en officiell utställning är utvärderingen på hur väl hundens exteriör, utseende, överensstämmer med rasstandarden, enligt domarens tolkning av rasstandarden.

En utställning kan vara officiell, resultaten från den officiella utställningen registreras hos Svenska Kennelklubben och det ställs krav på att domaren ska vara utbildad att bedöma just den rasen. På den inofficiella utställningen registreras inte resultaten hos kennelklubben utan man tävlar endast om "äran".

Så hur går det till på en officiell utställning? 

Man delar upp hundarna först i kön, hanar tävlar alltid före tikar. Därefter delas hundarna in i ålder, det finns valpklass, juniorklass, unghundsklass, jaktklass, öppenklass, championklass och sist veteranklass. 

I ett första steg bedömer domaren kvaliteten på hunden, skalan går från Excellent, Very Good, Good till Sufficient, där Excellent är utmärkt avelsresultat, Very Good är mycket bra, Good är god och Sufficient är godtagbart. Hundar kan också bli diskvalificerade beroende på dåligt temperament eller graverande fysiska fel. Under kvalitetsbedömningen jämförs hunden enbart mot domarens tolkning av rasstandarden

Hundar som tilldelats Excellent och Very Good kan sedan tävla vidare i konkurrens mot varandra och rankas från 1 till 5. Hundar som domaren anser vara särskilt bra kan tilldelas ett pris som kallas CK, det står för CertifikatKvalitet. 

När alla hanar är färdigbedömda bjuds de som erhållit CK in för att tävla om Bästa Hane. Den hane som domaren anser bäst passar hens tolkning av rasstandarden vinner och ska sedan tävla mot den tik som blir bästa tik om Bäst i rasen, BIR. Om hunden som vinner Bästa hane inte redan är Svensk utställningschampion tilldelas denne ett så kallat Certifikat, för att bli Svensk utställningschampion krävs det att hunden får 3 st certifikat, varav det sista måste tilldelas efter att hunden nått 2 års ålder.

När hanhundarna är färdigbedömda görs samma sak med tikarna. 

Den inofficiella utställningen skiljer sig då man inte använder sig av Excellent-Sufficient, CK och Certifikat,den bedömningen är enbart tillgänglig på officiella utställningar och det är bara officiella utställningar som ger meriter som kan räknas när man registrerar valpar. Istället använder ofta den inofficiella utställningen av bedömningen HP, dvs Hederspris. Annars är det väldigt likt en officiell utställning och de hundar som tilldelas HP går vidare att tävla om Bästa Hane och Bästa Tik och därefter Bäst i rasen. 

Mer om utställningar

>> SKK:s tips och råd om utställning

bottom of page