Lydnad

Kontaktpersoner för lydnad är:
Maria Glamsare, Nyköping 

tel: 073-913 66 32
e-post mariaglamsare@hotmail.com

Astrid Wärngren, Eskilstuna
tel: 073-952 33 40 

© 2020 Borderterriersällskapet

Borderterriersällskapet är ansluten till Svenska Kennelklubben.

Senast uppdaterat:

2020-03-30 Valplistan

2020-03-25 Avel

2020-03-25 Valphänvisning
2020-03-21 Parningar
2020-03-18 Omplaceringar

Vi finns på Facebook!

Svenska Borderterriersällskapet