HÄLSOENKÄT 2020

Kunskap om din hund är viktig för rasens framtid – fyll i enkäten! Den här gången vill vi veta hur alla hundar födda mellan 2000 och 2020...

Åtgärder med anledning av Covid-19

Då BTS har verksamhet i hela Sverige och lokala restriktioner råder över landet, avråder BTS från all verksamhet som bygger på fysiska...

Att föda upp hundar inom SKK

Visste du måste ha ett särskilt tillstånd från länsstyrelsen om du har fler än två kullar per år? SKK har tagit fram en broschyr till dig...