BPH 200-analys borderterrier!

Nu publiceras en 200-analys för BPH borderterrier. Detta är den fjärde terrierrasen som uppnår 200 beskrivna hundar. Analysen finns...