• Borderterriersällskapet

Nyhet i valphänvisningen

Från och med nu kommer föräldrar som har känd SLEM-status att markeras i parnings- och valplistorna på BTS hemsida samt i listan över födda valpar i BTB. Känd SLEM-status är något av alternativen: - ”Clear” = fri från anlag för SLEM: o DNA-testad clear o Far och mor DNA-testade clear o Far, mormor och morfar DNA-testade clear o Mor, farmor och farfar DNA-testade clear o Farmor, farfar, mormor och morfar DNA-testade clear - ”Carrier” = bärare av anlag för SLEM: o DNA-testad carrier Markeringen införs för att positivt synliggöra de uppfödare och hanhundsägare som följer BTS avelsrekommendation när det gäller SLEM. ”Shaking Puppy Syndrome”, numera kallat SLEM = SpongiformLeucoEncephaloMyelopathy, är ett fel i nervernas myelinskidor. Drabbade valpar får svåra symtom vid ett par-tre veckors ålder och brukar nästan alltid behöva avlivas långt före tänkt leverans. Nedärvningen är enkelt recessiv. En sjuk valp har ärvt ett sjukdomsanlag från vardera föräldern. Enligt djurskyddslagen och SKKs grundregler får man bara para en carrier med en känd clear, eftersom man då är säker på att ingen valp kan drabbas av sjukdomen.

Avelsbasen för borderterrier har blivit mindre på senare år. Därför har vi inte råd att gå miste om genetisk bredd genom att avstå från att använda vissa carriers i aveln. Däremot är det viktigt att SLEM-statusen är känd. Om alla avelsdjur testas kan vi få bort sjukdomen ur genpoolen inom några få generationer utan att ha kastat ut barnet med badvattnet, det vill säga utan att av det här skälet ha förlorat mer genetisk bredd i rasen.

Sedan 2017 finns det ett DNA-test för SLEM. Fler än 150 svenska borderterrier är testade hittills. Hittills har 8-9 av 10 testade borderterrier visat sig vara clear. Vi skulle dock behöva få en större andel föräldradjur där vi vet om de är anlagsbärare eller fria. En markering av föräldradjur som har känd status är en positiv, informerande åtgärd i linje med BTS värdegrund. Värdegrunden beskriver det arbetssätt BTS haft sedan 1980-talet och som dokumenterades 2011. Det innebär att BTS informerar och motiverar hellre än tar till regler. Detta har visat sig väldigt effektivt, t ex har vi sedan många år en låg genomsnittlig inavelskoefficient (COI). Nu tar vi oss i samma anda an arbetet mot shaking puppy genom att lyfta fram djur som går i avel med känd SLEM-status.

Värdegrunden och BTS samlade avelsrekommendationer finns att ladda ner från BTS hemsida här>>. DNA-test för SLEM kan beställas från Animal Health Trust (AHT) http://www.ahtdnatesting.co.uk/tests/shaking-puppy-syndrome/

OBS! Testningen ligger tillfälligt nere bl.a pga Covid-19, AHT kommer ge ny information så snart de kan. Du som vill ha information om testet eller hur man söker information om hundar med känd SLEM-status är välkommen att kontakta BTS avelskommitté.

0 visningar

© 2020 Borderterriersällskapet

Borderterriersällskapet är ansluten till Svenska Kennelklubben.

Senast uppdaterat:

2020-08-05 Parningar

2020-07-30 Valplistan

2020-07-29 BTS Jakt

2020-07-15 Uppfödarlistan

2020-06-24 Vuxen hund sökes

Vi finns på Facebook!

Borderterriersällskapet