Information till uppfödare

Uppdaterat: 12 apr.

Rutiner vid anmälan av parning/valpkull

Anmälan av parningar och födda kullar görs via formulär på hemsidan. Sidorna uppdateras av webmaster. Om man vill ta bort parning/kull eller ändra antalet tingade så är mailadressen webmaster@borderterriersallskapet.com


valpar@borderterriersallskapet.com är e-mailen till vår valphänvisare Åsa Sundström som finns som stöd och svarar på frågor från valpköpare och uppfödare.

Publicering i Borderterrierbladet

I BTB publiceras alla kullar som föds i Sverige. Informationen hämtas från SKK Avelsdata i de fall BTS valphänvisning inte använts.

Du som har en kull som inte anmälts till BTS hemsida har möjlighet att begära markering av känd SLEM-status via mail till BTBs redaktion redaktion@borderterriersallskapet.com

Ange, för kullens mamma respektive pappa, vilka hundars DNA-test som gör att SLEM-status är känd: den aktuella hunden, dess föräldrar eller dess far/morföräldrar. Stamtavlenamn eller registreringsnummer ska skrivas ut för de testade hundarna.


SLEM-test

SLEM-tester görs fn via OFA i USA. Mer information om detta kan du läsa här>>

Känd SLEM-status (KSS)

Föräldrar som har känd SLEM-status markeras från och med nr 3/2020 i listan över födda valpar i BTB. Markeringen införs för att positivt synliggöra de uppfödare och hanhundsägare som följer BTS avelsrekommendation när det gäller SLEM.

”Shaking Puppy Syndrome”, numera kallat SLEM = SpongiformLeucoEncephaloMyelopathy, är ett fel i nervernas myelinskidor. Nedärvningen är enkelt recessiv. En sjuk valp har ärvt ett sjukdomsanlag från vardera förälder (Carriers). Sjuka valpar (Affected) får svåra symtom oftast vid 2-3 veckors ålder och brukar nästan alltid behöva avlivas långt före tänkt leverans.

Sedan 2017 finns det ett DNA-test för SLEM. Ca. 200 svenska borderterrier är testade hittills. Hittills har 8-9 av 10 testade borderterrier visat sig vara anlagsfria (Clear).

Avelsbasen för borderterrier har blivit mindre på senare år. Därför har vi inte råd att gå miste om genetisk bredd genom att avstå från att använda vissa anlagsbärare i aveln. Däremot är det viktigt att SLEM-statusen är känd för att inga valpar ska behöva bli sjuka.

En känd anlagsbärare får bara paras med en anlagsfri, vilket styrs av gällande regelverk. Om alla avelsdjur testas kan vi också med kloka val få bort sjukdomen ur genpoolen inom några få generationer utan att det orsakar mer förlust av genetisk bredd i rasen.


Värdegrunden beskriver det arbetssätt BTS haft sedan 1980-talet och som dokumenterades 2011. Det innebär att BTS informerar och motiverar hellre än tar till regler. Detta har visat sig väldigt effektivt, t ex har vi sedan många år en låg genomsnittlig inavelskoefficient (COI). Nu tar vi oss i samma anda an arbetet mot SLEM genom att lyfta fram djur som går i avel med känd SLEM-status. Värdegrunden och andra dokument gällande avel finns här>>

Du som vill ha information om testet eller hur man söker information om hundar med känd SLEM-status är välkommen att kontakta BTS avelskommitté.

Känd SLEM-status är något av alternativen:


- ”Clear” = fri från anlag för SLEM:

o DNA-testad clear

o Far och mor DNA-testade clear, dvs hereditärt fri

o Far, mormor och morfar DNA-testade clear, dvs hereditärt fri

o Mor, farmor och farfar DNA-testade clear, dvs hereditärt fri

o Farmor, farfar, mormor och morfar DNA-testade clear, dvs hereditärt fri

- ”Carrier” = bärare av anlag för SLEM:

o DNA-testad carrier

o Förälder till SLEM-sjuk valp

Internationell SLEM-lista

På Facebook finns en sluten grupp som heter "Border Terrier International Health Group". Där kan man lägga in sina hundars testresultat. Man kan också lägga in kullar där härstamningens alla grenar leder till DNA-testade anlagsfria förfäder, ”clear by parentage”. Listans moderator kontrollerar dokumentationen för de insända uppgifterna och publicerar en uppdaterad lista med jämna mellanrum. På listan finns redan tusentals hundar.


OBS att BTS behandlar DNA-tester tagna hemma likvärdigt med de som tagits hos veterinär med ID-kontroll. Därför gäller på SKKs rekommendation endast tester tagna i de närmaste två generationerna som grund för hereditärt fri. I framtiden kan det därför bli så att en hund behöver DNA-testas för att ha känd SLEM-status (fri) hos BTS trots att den finns med på den internationella listan som clear by parentage,


Information om SLEM-test och KSS ansvarar avelskommittén för.

Avelskommitté

Åsa Sandberg, sammankallande, tel: 021-33 17 01, 070-550 87 80 asa.sandberg@telia.com

Anja Svensson tel: 070-511 72 08 s.anja@outlook.com

Helena Palm tel: 018-37 20 90 leni.helenapalm@gmail.com

3 507 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Välkomna till utställningen Årets Border på Herrfallets Camping och friluftsområde tretton kilometer söder om Arboga på en udde i Hjälmaren. Årets Border är en inofficiell utställning och en familje/u