• Borderterriersällskapet

KM I LYDNAD 2021


BTS anordnar KM i lydnad dagen före Årets Border, fredagen den 17 september.


Plats: Herrfallets camping,

Samling kl 13.00 med lottning av startnummer samt genomgång av tävlingens upplägg.


Novisklass går först, sedan startklass, klass 1, 2 och 3. Gruppmoment efter respektive klass.


Domare: Eva Rangwe

Tävlingsledare: Maria Glamsare


Avgift 100 kr/hund


Klasser.

Novisklass (se info om moment)

Startklass, klass I, II och III enligt SBK´s officiella regler.

Tävlingen är inofficiell


Anmälan:

Maila alla uppgifter (hundens namn, regnr, klass, ägare, adress, telefon och e-postadress)

till Maria Glamsare mariaglamsare@hotmail.com

Avgift: 100 kr per hund, betalas till BTS plusgiro 67 89 52-3 OBS! Ange vilken hund betalningen gäller!

Anmälningstiden utgår den 27 augusti.


Frågor? Kontakta:

Maria Glamsare, 073-9136632

mariaglamsare@hotmail.com


Mvh lydnadssektorn/gm

Maria Glamsare


Statuter för Borderterriersällskapets KM i lydnad

  • BTS KM i lydnad anordnas varje år i samband med Årets Border

  • BTS KM lydnad anordnas enl. SBK´s officiella regler för lydnadstävling, startklass-klass 3 men är en inofficiell tävling

  • Tävlande skall vara medlem i BTS

  • Tävlandet sker i den klass man har rätt att tävla i officiellt, enl. SBK´s regler. Dvs hund som erövrat 1a pris i en klass, kan tävla i den klassen eller närmast högre klass. Om hund startat och erövrat pris (0-3:e pris) i en klass, skall tävlandet ske i denna klass. I startklass får endast hund som ej startat i klass 1 tävla.

  • Klubbmästare blir det ekipage som uppnått bästa resultat enligt nedan:

Startklass uppnådd poäng x 1.00 / 200

Klass 1: Uppnådd poäng x 1,02 / 320

Klass 2: uppnådd poäng x 1,06 / 320

Klass 3: uppnådd poäng x 1,09 / 320

  • Om ekipage hamnar på samma poäng, vinner det ekipage som tävlar i den högre klassen. Är de tävlande i samma klass, vinner den som har högst poäng på

1) fritt följ/linförighet

2) Inkallning

3) hopp över hinder.NOVISKLASS

  • Samtidigt anordnas en novisklass med följande enklare moment.

Totalpoäng: 100p:

-följsamhet m eller utan koppel ( 20-30 m totalt, 1 vinkel, rak halt i avslut), koeff 2

-sitt, gå runt sittande hund, koeff 1

-inkallning från 5 m, sittande hund, koeff 1

-hopp under gång, koeff 1

-helhetsintryck, koeff 5

  • Vinnare blir den med högst poäng, vid samma slutpoäng delas vinsten.

  • Huvudvikten läggs på samarbete och glädje mellan hund och förare.

OBS! Novisklassen ingår ej i KM. Ekipage kan inte starta i både novisklass och lydnadsklass vid samma tillfälle.


49 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Årets Border-helgen 2021

Välkomna till Årets Border-helgen 17-18 september 2021. På Herrfallets Camping och friluftsområde 13 km söder om Arboga på en udde i Hjälmaren. Än vet vi inte om det enligt Folkhälsomyndigheten är ”no

KM-rallylydnad 2021

Inbjudan KM-rallylydnad 2021 den 17/9 i Herrfallet, Arboga Välkommen att tävla om klubbmästartiteln i rallylydnad. Det går att anmäla sig i rallylydnadens alla fyra klasser och dessutom blir det en Bl

BTS KM i Nosework 2021

Äntligen får vi tävla igen (Hoppas vi)! Datum: fredag 17 sep 2021 Plats: Arboga Brukshundklubb Den ligger på väg ut till Herrfallet på Västerleden vägen som leder ut till Herrfallet. Samling: kl. 9.00