KM I LYDNAD 2021

Uppdaterat: 29 aug 2021


BTS anordnar KM i lydnad dagen före Årets Border, fredagen den 17 september.


Plats: Herrfallets camping,

Samling kl 13.00 med lottning av startnummer samt genomgång av tävlingens upplägg.


Novisklass går först, sedan startklass, klass 1, 2 och 3. Gruppmoment efter respektive klass.


Domare: Eva Rangwe

Tävlingsledare: Maria Glamsare


Avgift 100 kr/hund


Klasser.

Novisklass (se info om moment)

Startklass, klass I, II och III enligt SBK´s officiella regler.

Tävlingen är inofficiell


Anmälan:

Maila alla uppgifter (hundens namn, regnr, klass, ägare, adress, telefon och e-postadress)

till Maria Glamsare mariaglamsare@hotmail.com

Avgift: 100 kr per hund, betalas till BTS plusgiro 67 89 52-3 OBS! Ange vilken hund betalningen gäller!

Vi tar emot efteranmälningar!

Frågor? Kontakta:

Maria Glamsare, 073-9136632

mariaglamsare@hotmail.com


Mvh lydnadssektorn/gm

Maria Glamsare


Statuter för Borderterriersällskapets KM i lydnad

  • BTS KM i lydnad anordnas varje år i samband med Årets Border

  • BTS KM lydnad anordnas enl. SBK´s officiella regler för lydnadstävling, startklass-klass 3 men är en inofficiell tävling

  • Tävlande skall vara medlem i BTS

  • Tävlandet sker i den klass man har rätt att tävla i officiellt, enl. SBK´s regler. Dvs hund som erövrat 1a pris i en klass, kan tävla i den klassen eller närmast högre klass. Om hund startat och erövrat pris (0-3:e pris) i en klass, skall tävlandet ske i denna klass. I startklass får endast hund som ej startat i klass 1 tävla.

  • Klubbmästare blir det ekipage som uppnått bästa resultat enligt nedan:

Startklass uppnådd poäng x 1.00 / 200

Klass 1: Uppnådd poäng x 1,02 / 320

Klass 2: uppnådd poäng x 1,06 / 320

Klass 3: uppnådd poäng x 1,09 / 320

  • Om ekipage hamnar på samma poäng, vinner det ekipage som tävlar i den högre klassen. Är de tävlande i samma klass, vinner den som har högst poäng på

1) fritt följ/linförighet

2) Inkallning

3) hopp över hinder.NOVISKLASS

  • Samtidigt anordnas en novisklass med följande enklare moment.

Totalpoäng: 100p:

-följsamhet m eller utan koppel ( 20-30 m totalt, 1 vinkel, rak halt i avslut), koeff 2

-sitt, gå runt sittande hund, koeff 1

-inkallning från 5 m, sittande hund, koeff 1

-hopp under gång, koeff 1

-helhetsintryck, koeff 5

  • Vinnare blir den med högst poäng, vid samma slutpoäng delas vinsten.

  • Huvudvikten läggs på samarbete och glädje mellan hund och förare.

OBS! Novisklassen ingår ej i KM. Ekipage kan inte starta i både novisklass och lydnadsklass vid samma tillfälle.


184 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Nu finns det möjlighet att göra SLEM-test via Laboklin i Tyskland. https://shop.labogen.com/en/genetic-test-order/dog/border-terrier/2613/spongiforme-leukoenzephalomyelopathie-slem Även OFA i USA erbj

På grund av läget med smittspridningen och nya restriktioner och att SKK har stängt sina lokaler för allmänheten så ställs det fysiska årsmötet in och ändras till digitalt årsmöte. Samma datum och tid