BTS ÅRSMÖTE LÖRDAGEN 22/2 -20


Borderterrier Sällskapets årsmöte hölls lördagen 22/2 -20 i SKK,s lokaler i Rotebro/Sollentuna norr om Stockholm. Före årsmötet höll Carl Gunnar Stafberg, kennel Bombax, ett intressant och mycket uppskattat föredrag om sina 60 år med hundar och då framför allt med borderterrier. Carl Gunnar var en av dem som var med och startade BTS 1962.

Årsmötet hölls under ledning av Tomas Uneholt och allt gick helt efter dagordningen. Inga motioner hade inkommit. Alla val hölls enhälligt enligt valberedningens förslag (se längre ner på sidan).

Anna-Karin Bergh avtackades av nyvalda ordförande Ulla Axén, efter Anna-Karins 38 år som redaktör och styrelsemedlem, varav 16 år som ordförande. Anna-Karin har gjort ett helt obeskrivligt och fantastiskt arbete för klubben och dess medlemmar, inte minst som redaktör för vår fina och uppskattade tidning Borderterrier Bladet. Stort TACK Anna-Karin!

Mötet följdes sen av utmärkelser och prisutdelning. Bilder på de som hämtade personligen kommer här.

Vinstrikaste på utställning, vinstrikaste på utställning med grytmerit, vinstrikaste uppfödare kennel Björshult, Marie Carlsson. Priserna hämtades av sonen Felix, stort Grattis!

Årets Viltspårborder Blue Badgers No Netflix äg. Roger O Nilsson, Grattis!

Årets Lydnadsborder Fightingstar´s Queen of My Heart äg. Astrid Wärngren, Grattis!

Alla andra får priserna hemskickade. Grattis till alla!

Valberedningens förslag till Borderterrier Sällskapets styrelse 2020 som enhälligt valdes av årsmötet 2020.

Ordförande Ulla Axén väljs för en tid av 1 år (nyval)

Ledamöter:

Åsa Sandberg väljs för en tid av 2 år (omval)

Camilla Venerot väljs för en tid av 2 år (omval) Maria Erlandsson väljs för en tid av 2 år (nyval) (tidigare suppleant)

Åsa Sundström vald för en tid av 2 år 2019

Pernilla Hedström vald för en tid av 2 år 2019 Ewa Vrang vald för en tid av 2 år 2019

Suppleanter:

Johan Sandrieser väljs för en tid av 1 år (omval) Maria Glamsare väljs för en tid av 1 år (omval)

Erica Sköldefjord väljs för en tid av 1 år (nyval)

Revisorer:

Håkan Spak väljs för en tid av 1 år (omval)

Ann-Sofie Hirschman väljs för en tid av 1 år (omval)

Rev.suppl:

Sören Sellén väljs för en tid av 1 år (omval)

Thorbjörn Larsson väljs för en tid av 1 år (omval)

I valberedningens beslut om nominering av ordförande deltog inte Ulla Axén!

2020-02-03

Marie Frisk Ulla Axén Anja Svensson

Sammankallande vald på 2 år 2018 vald på 2 år 2019

vald på 1 år 2019


© 2020 Borderterriersällskapet

Borderterriersällskapet är ansluten till Svenska Kennelklubben.

Senast uppdaterat:

2020-03-30 Valplistan

2020-03-25 Avel

2020-03-25 Valphänvisning
2020-03-21 Parningar
2020-03-18 Omplaceringar

Vi finns på Facebook!

Svenska Borderterriersällskapet