Bilder från Borderterriersällskapets årsmöte

Uppdaterad: mar 31


Årsmötesdeltagare under pågående möte.

Anja Svensson avtackades efter 18 års arbete i styrelsen av ordförande Anna-Karin Bergh. Jättestort tack Anja för ditt engagemang och allt arbete för BTS! Som inte avslutas helt utan kommer märkas i avelskommittén och utställningskommittén.

SvTek,s ordförande Marie Karlsson fäster den fina utmärkelsen SvTeK,s uppfödarmedalj på mottagaren Ann-Charlotte Nilsson, kennel Borderby's, även uppfödare till vinstrikaste borderterrier på utställning 2018.

Renée Sporre Willes guidade oss på den mycket intressanta visningen av SKK,s museum.

BTS årsmöte hölls den 16 februari i SKKs nya lokaler i Sollentuna.

Före mötet bjöd BTS de som anmält sig på lunch. Och efter det fick alla mötesdeltagarna en guidad visning av SKKs museum. Renée Sporre Willes visade museet och berättade mycket intressanta historier om konstverken och dess bakgrund. En del föremål och tavlor var mycket värdefulla, de mest värdefulla förvarades i ett pansarglasskåp. En del konst har skänks till SKK, övrig konst med hundanknytning har köpts in.

Årsmötet öppnades av ordförande Anna-Karin Bergh och till årsmötesordförande valdes Håkan Axén. 22 medlemmar var närvarande. Klubbens ekonomi fortsätter att vara god. Styrelsens arbete kommer under våren framförallt handla om planering och genomförande av Årets Border. Under året ska arbetet med att uppdatera RAS påbörjas. Till hösten kommer vår borderterrierkonferens att hållas, som vanligt vartannat år, samt en kontaktpersonsträff dagen före.

En motion om att göra Årets Border till en officiell utställning behandlades av mötet. Styrelsen yrkade avslag på motionen. Det blev en diskussion av motionen, där såväl motionsställaren Anna-Karin Jiderlund, styrelsen och övriga årsmötesdeltagare fick ge sin syn på saken. Efter röstning genom handuppräckning avslogs motionen med god majoritet.

Anja Svensson hade avsagt sig omval efter 18 år i styrelsen. Jättestort tack Anja för ditt engagemang och allt arbete för BTS! Alla val till styrelsen var enhälliga och enligt valberedningens förslag. Till ny i styrelsen valdes Maria Glamsare, suppleant för 1 år.

Två nya hedersmedlemmar utsågs: Anja Svensson och Åsa Sundström. Nu har klubben följande hedersmedlemmar: Björn Almberg, Håkan Axen, Anna-Karin Bergh, Tomas Larsson och Carl-Gunnar Stafberg.

Efter årsmötet delades klubbens priser till vinstrikaste och övriga vinnare ut. Grattis till alla!

Dessutom fick Ann-Charlotte Nilsson, kennel Borderbys, ta emot Svenska Terrierklubbens uppfödarmedalj av SvTeK,s ordförande Marie Karlsson. Stort grattis!


Senaste inlägg

Visa alla

Resultat KM i rallylydnad

Nybörjarklass: 1 Lotta Hermansson och Gluntens Maestro "Izor" 2 Astrid Wärngren och Fightingstars Easter Lily 3 Ann-Sofie Hirschman och Bordirus Ceasar "Ceasar" 4 Astrid Wärngren och Fightingstars Que

© 2020 Borderterriersällskapet

Vi finns på Facebook!

Borderterriersällskapet

Borderterriersällskapet är ansluten till Svenska Kennelklubben.

Senast uppdaterat:

2020-09-29 Valplistan

2020-09-17 Vuxen hund sökes

2020-09-12 Parningar

2020-08-28 SLEM-test

2020-08-27 Valphänvisning