VÄRMLANDSBORDERN 2017
Lördag 26/8 Skutberget, Karlstad
26 hundar anmälda

Domare Ulla Axen kennel Axbor

BIM Trientalis Pia Mia o BIR Hux Flux Quiz Quartz

BIR
BH 1 J, SE, NO VCH Hux Flux Quiz Quartz
äg: Marie Leppänen
BH 2 Fugato's Callisto                                   äg: Åsa Sundström
BH 3 CIB,NordUCH Hux Flux Petter Pärla  äg: A-K Skålberg
BH 4 Trientalis Astair                                    äg: K-Å Johansson
B
H 5 J, SEVCH, RLD F,N Zonzierras Flörtiga Sixten
                                                               äg: Margareta Persson

BIM BT 1 Trientalis Pia Mia                           äg: A-K Mogren
       
BT 2 FiJ(g) Redrob Moonlight Blue Star äg: M. Grafström
       
BT 3 NOUCH Sandfields Real Aloha     äg: S-L Sandaker
       
BT 4 S, N UCH Sandfields See You In My Dreams: Siv-L
       
BT 5 Hux Flux Petra Pärla                      äg: A-K Skålberg

BIR-valp Hux Flux Siri Safir   äg: A-K Skålberg                   
BIM-valp Stömyra Quinto
      äg: Marie Hansen

Bästa Huvud Valp: Hux Flux Siri Safir   äg: A-K Skålberg
Bästa Rörelser Valp: Steffex Lizas Ia     äg: Marianne Nilsson
Bästa Huvud Vuxen: Trientalis Astair     äg: K-Å Johansson
Bästa Rörelser Vuxen: Sandfields See You In My Dreams

                                                            äg: Siv-Laila Sandaker

Bästa Huvud: Hux Flux Siri Safir, valp och Trientalis Astair, vuxen


Barn-med-hund delad 1:a plats
systrarna Agnes och Mollie, domare Håkan Axén
med lånehundarna Texas och Dennis

Fler resultat och bilder på klassvinnarna kommer ......