RABALDER
Namn

Anna-Karin Bergh

Adress Marsjövägen 37
Postadress 647 92 Mariefred
Tel 0159-310 10, 070-586 40 94
E-post rabalder.border@telia.com
Hemsida http://www.rabalderborder.com
S U CH Rabalder Himmel och Pannkaka "Alice" f. 1997.
Foto: Lillemor Böös
Uppfödning av borderterrier sedan 1980. Har tilldelats Svenska Terrierklubbens uppfödarmedal samt Svenska Kennelklubbens Hamiltonplakett.
Tillbaka