JUNIPER
Namn Håkan Axén
Adress Sundbro
Postadress 740 22 Bälinge
Tel 018-35 54 60
E-post axbor@swipnet.se
Hemsida http://www.axbor.se
Int o Nord U CH Juniper Kånjak
Borderterrier sedan 1940. Uppfödning sedan 1961. Hamiltonplaketten. Innehavare av SvTek uppfödarmedalj och Hedersmedlem i SvTek
Tillbaka