GIBAS
Namn Birgitta Backlert och Anders Niklasson
Adress Dragonvägen 12
Postadress 245 91 Staffanstorp
Tel 046-25 09 66
E-post niklasson.backlert@telia.com
Hemsida http://www.gibas.se
[uppgift saknas]
Uppfödare sedan 25 år. SvTeK uppfödarmedalj.
Liten uppfödning i hemmiljö.
Tillbaka