STYRELSEN OCH ÖVRIGA FÖRTROENDEVALDA 2018
KONTAKTUPPGIFTER
Ordförande
Anna-Karin Bergh (redaktör, avelskommitté)
Marsjövägen 37
647 92 Mariefred
tel: 0159-31010, 070-586 40 94
ordf@borderterriersallskapet.com
redaktion@borderterriersallskapet.com
Vice ordförande
Åsa Sandberg  (smk avelskommittén)
Södra Billstagatan 11
72240 Västerås
tel: 021-331701, 070-5508780
asa.sandberg@telia.com
Sekreterare
Anja Svensson (avelskommitté)
Valsberg Fridhem
610 50 Jönåker
tel:0155-70139, 070-511 72 08  
mailto:s.anja@spray.se

Ledamot
Åsa Sundström (valphänvisare, webmaster)
Björkvägen 20
665 31 Kil
tel: 070-250 55 00 
valpar@borderterriersallskapet.com

Kassör
Pernilla Hedström
Mangelgatan 1
Västerås
tel: 070-563 40 42
mailto:info@borderfun.se

Ledamot
Camilla Venerot (smk kontaktperson)
Härnegatan 24
590 74 Ljungsbro
tel: 073-374 29 45
camilla_ve@hotmail.com
 

Ledamot
Johan Sandrieser (jaktkommittén)
Platinavägen 32
862 40 Njurunda
tel: 070-621 88 35
johan.sandrieser@gmail.com
Suppleant
Maria Erlandsson (1:e suppleant)
Ramsåsa 4421
273 97 Tomelilla
tel: 070-641 66 57
maria@groundworkers.se
Suppleant
Ewa Vrang  (2:e suppleant)
Tråggränd 18
906 26 Umeå
tel: 070-603 76 48
ewa.vrang@gmail.com
Suppleant
Tommy Jönsson (3:e suppleant)
Hällsta 20
734 91 Hallstahammar
tel: 070-675 04 67
tommyj.hellsta@telia.com
Revisor
Håkan Spak
Ekarp 518
274 92 Skurup
tel: 0411-460 74
Revisor
Ann-Sofie Hirschman
Söderhult Rönnbacka 1
590 78 Vreta Kloster

 
Revisorssuppleant
Sören Sellén
Pinnmogatan 30
734 36 Hallstahammar
tel: 021-55250, 070-3454069
sorensellen@telia.com 
Revisorssuppleant
Thorbjörn Larsson
Växthusgatan 4
733 33 Sala
tel: 0224-166 40
atterboms@telia.com
 
Jaktkommitté
Johan Sandrieser, smk
070-6218835
Maria Erlandsson
tel: 070-641 66 57
Tommy Jönsson
070-675 04 67
Avelskommitté
Åsa Sandberg, sammankallande
tel: 021-33 17 01,  070-5508780
Anna-Karin Bergh tel: 070-586 40 94
Ulla Axén             tel: 0709-35 54 80
Anja Svensson     tel: 070-511 72 08 
Valberedning
Marie Frisk, Sammankallande
Kokarvägen 6
893 40 Köpmanholmen
tel: 070-606 22 79
ma.frisk@hotmail.com
Valberedning
Ulla Axén             tel: 070-5508780
Bälinge, Uppsala ullabts@gmail.com

Helene Lundgren tel: 070-223 25 07
Båvenshult, Björnlunda

 

Tillbaka